tuono

- İtalya orijinlidir.
- Geç çiçeklenir.
- En önemli özelliği kendine verimlidir.
- Mahsul verme durumu iyidir.
- İç randıman %40 civarındadır.
- İkiz badem oranı %15-30 civarındadır.
- Çok iri olan iç bademlerinin kalitesi oldukça iyidir