texas

   Kabuğu yumuşak(Diş Badem)Randımanı %55-60 civarındadır. Orta geç çiçeklenir
- İç badem kalitesi orta,
- Çift badem oranı %15-30 dur.
- Teksas çeşidi kendine verimli olmayıp dölleyici olarak Nonpariel ve N.Plus Ultra kullanılmaktadır.