nonpareil

- Ağaçlar yayvan yüksek, verimli ve Orta geç çiçek açar.
- İnce kabuklu olup kuş zararına sıklıkla rastlanmaktadır.
- Nonpareil orta büyüklükte meyveye sahiptir.
- Dölleyicileri Teksas ve N.P.Ultra olup kendine verimsizdir.
- İnce kabuklu olup uzun süre muhafazası güçtür.
- Randıman %58-63′dür.