n-plus-ultra

- Özellikle meyveleri sanayiye uygun bir çeşittir.
- Bu çeşidin olumsuz yanı ikiz meyve oranının yüksek (%20) olmasıdır.
- Bu çeşidin önemli bir özelliği de su stresine çok hassas olmasıdır. N. P. Ultra verimli bir çeşit olup uzun ömürlüdür.
- Randımanı %45-48 civarındadır.
- Erken çiçeklenen çeşittir. -Tozlayıcıları Nonpareil ve Marcona’dır.