ferrastar

- Geç çiçeklenen bir çeşittir.
- Ağaçlar çabuk meyveye yatar.
- Sert kabuklu bir çeşittir.
- İç randımanı %20-25 civarındadır.
- İkiz badem oranı %8-10 civarındadır.
- Tozlayıcıları Ferragnes ve Ferraduel’dir.